submit


Сайт Това е уникален проект, на който всички потребители могат да изпращат безплатни съобщения един на друг мобилен телефон директно от сайта. При това вашият номер ще остане скрита, докато вие самите не кажете го по време на кореспонденцията. Вашият спътник може да ви отговори и отговорът, който получавате под формата на sms към номер на телефона, който сте посочили при изпращане на sms. Можете да продължите кореспонденция вече с мобилен телефон, просто чрез изпращане на ответни съобщения. Това може да се направи в рамките на След отговора на sms от мобилен телефон на Вашия оператор може да изпрати сигнал, в който е посочена цената на sms-и. За потвърждение на Вашето съгласие изпратите sms отговорете на въпроса оператор изпращането му отговор съобщение (това е безплатно)

About